Alumni

Pro absolventy

Myslíme na naše studenty i po absolvování studia

V rámci zásad a hodnot, které EIFM zastává, je naším dlouhodobým cílem udržovat dobré dlouhodobé vztahy nejen s našimi současnými studenty, ale také s těmi bývalými. Proto v rámci naší činnosti vytváříme také platformu EIFM ALUMNI, která otevírá naším bývalým studentům dveře nejen k pracovním, ale i navazujícím vzdělávacím příležitostem, jejichž cílem je podpořit jejich osobní i profesní rozvoj.

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Součástí týmu EIFM je mimo jiné i HR oddělení, které je k dispozici všem naším absolventům. Cílem je usnadnit našim absolventům proces hledání práce po absolvování studia a pomoci najít zajímavé pracovní příležitosti či stáže. K tomu slouží i různé kariérní veletrhy, kterých se účastníme, a díky kterým je nabídka pracovních příležitostí z naší strany o mnoho pestřejší.

 

PUBLIKACE

Součástí úspěšné profesní kariéry je nejen CV bohaté na zajímavé pracovní zkušenosti, ale také vědecká a odborná činnost. Proto našim studentům nabízíme možnost publikovat články v mnoha odborných vědeckých časopisech, případně se mohou podílet na vývoji některé z příruček, které v rámci EIFM vydáváme.

 

SPŘÁTELENÉ SPOLEČNOSTI

V rámci EIFM spolupracujeme s mnoha národními i nadnárodními korporacemi, které našim studentům umožňují účast na placených i neplacených stážích, případně jiné služby zprostředkované skrze každoroční veletrhy pracovních příležitostí, jenž se konají hned v několika městech Evropy.

 

STIPENDIA A GRANTY

Univerzitní nadace EIFM nabízí všem studentům, kteří mají zájem se dále vzdělávat, možnost získat vzdělání bez ohledu na jejich finanční situaci. Připravili jsme komplexní systém grantů a stipendií, případně půjček či finančního poradentství, díky kterému jsme schopni najít cestu ke studiu pro každého, kdo o to má zájem.

 

WORKSHOPY A SEMINÁŘE

Všichni naši absolventi mají neomezený přístup na workshopy a semináře pořádané EIFM, a to v rámci všech našich kampusů. Tento přístup získává každý absolvent libovolného studijního programu. Nevztahuje se pouze na krátké jednorázové kurzy.

 

ALUMNI BENEFITY

Díky různým dohodám a spolupráci s některými společnostmi máme to štěstí mít s mnoha zajímavými firmami dohody, díky kterým jsme schopni našim absolventům poskytovat dodatečné dohody nejen v oblasti služeb navázaných na vzdělávací činnost. Pro více informací mohou naší absolventi kontaktovat studijní oddělení.