Studium

EIFM

Jak studium probíhá?

European Institute of Finance and Management nabízející postgraduální vzdělávání umožňuje studentům studovat zcela online prostřednictvím studijního systému, což umožňuje absolvování studia z jakéhokoli místa. Stačí mít počítač a připojení k internetu. Online výuka je kvalitativně srovnatelná s prezenční formou studia.

Přístup do studijního systému získají studenti po zaplacení školného nebo jeho části. Studium zahrnuje předměty, které jsou specifikovány v jednotlivých programech. Každý předmět je rozdělen do tří sekcí. V první sekci studenti najdou studijní materiály, prezentace a doporučenou literaturu. Lektoři jsou k dispozici pro individuální konzultace během celého studia.

Druhou sekcí je testová část, ke které studenti přistupují po prostudování materiálů a prezentací. Test obsahuje otevřené otázky, na které není stanoven žádný časový limit. V případě neúspěchu se lektor obrátí na studenta, proberou společně problematické oblasti a student má možnost absolvovat opravné pokusy.

Třetí sekcí je seminární práce, ve které jsou daná témata a šablona pro tvorbu práce. Po vypracování a uložení seminární práce do systému ji lektor vyhodnotí a student může pokračovat ve studiu dalšího předmětu.

Po úspěšném absolvování všech předmětů je na řadě závěrečná práce, kterou student následně obhajuje online prostřednictvím nástrojů, které byly používány během celého studia. Po úspěšné obhajobě závěrečné práce je studentovi vystaven diplom a výstupní list v českém a anglickém jazyce.

European Institute of Finance and Management nabízí moderní online vzdělávací formu, která umožňuje studentům studovat kdekoli a kdykoli. Vzdělávací programy jsou navrženy tak, aby poskytované vzdělání bylo nejen unikátní, ale především obohacující a podporovalo rozvoj studentů v profesním i osobním životě. Online studium je navrženo tak, aby bylo přístupné a snadno pochopitelné pro široké spektrum studentů.

Flexibilní interaktivní výuka

Tento přístup ke vzdělávání umožňuje studentům flexibilitu ve studiu, které mohou přizpůsobit svým potřebám a osobním zájmům. Výuka probíhá v interaktivním prostředí, které podporuje komunikaci mezi studenty a lektory, což umožňuje lepší porozumění a aplikaci naučených konceptů a dovedností.

Kvalita a inovace

European Institute of Finance and Management je předním poskytovatelem postgraduálního vzdělávání, který se zaměřuje na inovaci a kvalitu výuky, aby studentům poskytl nejlepší možnou příležitost pro úspěch v jejich budoucí kariéře a životě.

Adaptivní online vzdělávání

V této moderní a dynamické době je důležité, aby vzdělávací instituce reagovaly na potřeby studentů a poskytovaly flexibilní a efektivní metody výuky. Jsme hrdí na náš přístup k online vzdělávání, který odráží tyto hodnoty a umožňuje studentům rozvíjet své dovednosti a znalosti potřebné pro úspěch v globálním trhu práce.

Detaily postgraduálních programů

Pro každý program jsou uvedeny specifické požadavky, jako je počet předmětů, délka seminárních a závěrečných prací. Tyto informace vám pomohou lépe se rozhodnout a přizpůsobit své studium vašim potřebám a očekáváním.

Master in Management (MiM)

 • 8 - 12 měsíců
 • Čeština
 • 10
 • Rozsah min. 12 normostran
 • Rozsah min. 30 normostran

Master of Business Administration (MBA)

 • 12 - 18 měsíců
 • Čeština
 • 10
 • Rozsah min. 15 normostran
 • Rozsah min. 40 normostran

Executive MBA (EMBA)

 • 12 - 18 měsíců
 • Čeština
 • 10
 • Rozsah min. 15 normostran
 • Rozsah min. 40 normostran

Master of Accounting (MAcc)

 • 12 - 18 měsíců
 • Čeština
 • 10
 • Rozsah min. 15 normostran
 • Rozsah min. 40 normostran

Doctor of Business Administration (DBA)

 • 18 - 24 měsíců
 • Čeština
 • 8
 • Rozsah min. 18 normostran
 • Rozsah min. 50 normostran
Vzdělávací proces

Zkušenosti, tradice a praktický přínos

Postgraduální studium na EIFM nabízí především individuální rozvoj vedoucích pracovníků, který vás připraví na klíčové situace v oblasti podnikání a v současné globální společnosti a umožní vám čelit budoucím výzvám v rychle se vyvíjejícím světě. Tým našich profesorů a lektorů se skládá z vysoce nadšených a také uznávaných akademiků a odborníků, kteří jsou odhodlání předávat své znalosti a zkušenosti dále. Náš lektorský tým prezentuje více než 50 profesionálů ve svém oboru a nouze není ani o hostování a přednášky lektorů ze zahraničních společností či univerzit.

Tento internacionalismus a rozmanitost se projevuje nejen na fakultě mezi vyučujícími, ale odráží se i ve studentech, kteří mají více než 100 různých národností a my jsme velice pyšní na to, že můžeme rozvíjet studenty ze všech koutů světa. EIFM nabízí bohaté a osobně naplňující pracovní prostředí, které vychází z našich základních hodnot a je posíleno mezinárodními perspektivami.

Pomůžeme vám změnit pozici na vaší budoucí kariérní cestě a navázat celoživotní vazby, ze kterých budete těžit po celou svou pracovní kariéru.

V případě zájmu proto neváhejte a kontaktujte nás. My se těšíme na spolupráci a za každého nově příchozího člena týmu, který přinese nový impuls nejen mezi náš lektorský tým, ale také mezi naše studenty, jsme vždy nesmírně vděčni.