Přijímací řízení

  • Úvod
  • Přijímací řízení
EIFM

Přijímací řízení

Přijímací řízení v rámci EIFM je navrženo tak, aby vám pomohlo zjistit, zda je studium MBA pro vás a vaše cíle vhodné. Musíte mít vysokoškolské vzdělání, případně dostatečnou odbornou praxi, kterou lze vzdělání nahradit. Výjimkou je studium MiM, kde je vyžadováno pouze ukončené středoškolské vzdělání.

V rámci přijímacího řízení nepodstupujete žádné testy, zkoušky či pohovory. Nutné je pouze splnit podmínky vztahující se ke každému studijnímu programu a vedení institutu následně rozhodně o vašem přijetí ke studiu.

Postupujte podle níže uvedených kroků a vydejte se na cestu ke studiu na EIFM.

EIFM

Přijímací proces

1. VÝBĚR STUDIJNÍHO PROGRAMU

Před zahájením vašeho studia byste měli řádně zvážit nejen program, ke kterému se přihlásíte, ale také jeho bližší zaměření. Pokud si v tomto ohledu nejste 100% jisti, můžete se spojit s naším studijním oddělením a domluvit si online videohovor či jinou formu sezení a detailně probrat vše potřebné k tomu, aby konečný výběr studijního zaměření přesně odpovídal vašim potřebám.

2. ONLINE PŘIHLÁŠKA

Přihlášku vyplníte online zde na našich webových stránkách a přiložíte k ní potřebné dokumenty. Jedná se především o dokumenty potvrzující Vámi absolvované vysokoškolské vzdělání či odbornou praxi.

 

3. PŘIJÍMACÍ KOMISE

Po přijetí Vaší online přihlášky ke studiu jsou ze strany přijímací komise posouzeny všechny Vámi zaslané dokumenty, které jsou podkladem pro vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu. Vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu ze strany přijímací komise může být otázkou 1-3 dní od odeslání online přihlášky.
 
 

4. OSOBNÍ POHOVOR

V případě nejasností ze strany přijímací komise je možné, že si s vámi její členové domluví videohovor, aby vás lépe poznali a ujistili se, že jste vhodným studentem našeho institutu. Je to ideální šance ukázat vaše odhodlání, nadšení a vysvětlit motivaci, která vás ke studiu vede, a která bude vaším studijním motorem.
 
 

5. ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

V případě kladného rozhodnutí ze strany přijímací komise se s vámi spojí naše studijní oddělení a bude vás informovat o přijetí ke studiu. Současně s tím s vámi studijní oddělení vyřeší i veškeré potřebné administrativní záležitosti jako je smlouva o studiu a úhrada školného.
 
 

6. ZAHÁJENÍ STUDIA

Vítejte na EIFM! Pokud všechny výše uvedené kroky proběhly správně a byly vyřízení veškeré potřebné administrativní záležitosti, nic vám nebrání v tom, abyste zahájili vše studium a začali rozvíjet svůj talent a své schopnosti.