MBA – Management ve zdravotnictví

Základní informace

MBA Management ve zdravotnictví je postgraduální studium, které studentům poskytuje znalosti o systémech zdravotní péče, systémech souvisejících s veřejným zdravotnictvím, sítích nemocnic nebo jiných zdravotnických zařízeních. Studium otevírá řadu pracovních příležitostí v nemocnicích a podnikových firmách souvisejících se zdravotní péčí.

Obecně je management ve zdravotnictví (nebo správa zdravotnictví) definován jako “dohled nad funkcemi zdravotnické organizace. Mezi úkoly manažera ve zdravotnictví patří zajišťování vedení, řízení a usměrňování zdravotnických jednotek (jako jsou nemocnice nebo jiné zdravotnické systémy) s cílem zajistit co nejlepší poskytování dostupných zdravotnických služeb.”

Cílem studijního programu proto bude studenty seznámit s řízením kontroly nemocnic, řízení konfliktů, řízení nemocničních podniků, plánování zdravotní péče a mnoho dalšího. Management ve zdravotnictví je zcela dynamický a konkurenční obor a uchazeči o studium mají různorodou pracovní náplň. Absolventi pracují pro různá zařízení v oblasti zdravotnictví a zaměřují se především na správu konkrétních oddělení, jako je marketing, finance, analýza politiky nebo účetnictví.

Struktura programu

Tento obor připravuje studenty na kariéru ve vzrušujícím a nesmírně se rozvíjejícím oboru zdravotní péče. Od odvětví, jako jsou nemocnice, pojišťovny a zdravotnické služby, až po farmaceutický průmysl, biotechnologie a poradenství, existuje obrovská poptávka po podnikatelských odbornících se znalostí zdravotnictví. Tento program poskytne studentům znalosti o řízení zdravotnictví, předpisech, systémech poskytování služeb a různých průmyslových segmentech, které zahrnují zdravotnické systémy 21. století.

Kromě odborných znalostí v oblasti řízení zdravotnictví vybaví studenty širokými dovednostmi a znalostmi v oblasti podnikání, účetnictví, financí, marketingu, provozu, managementu a vedení. Budete absolvovat předměty v oblasti managementu zdravotní péče, což studentům umožní seznámit se s různými aspekty funkcí managementu zdravotní péče v různých typech zdravotnických organizací.

Studium je navrženo tak, aby studentům pomohlo pochopit složitost systému zdravotní péče a efektivněji řídit zdravotnictví a zdravotnická zařízení. Naši absolventi navazují velmi viditelné a úspěšné kariéry v nemocnicích, zdravotnických systémech, zdravotních pojišťovnách, lékařských ordinacích, technologických a poradenských firmách, farmaceutických společnostech a firmách vyrábějících zdravotnické přístroje a v institucích zabývajících se vývojem zdravotní politiky.

Studijní moduly

Zdravotnický management

 • Strategické řízení ve zdravotnictví

 • Řízení nemocničních podniků

Provoz nemocničního zařízení

 • Personální řízení v nemocnicích

 • Řízení informačních systému ve zdravotnictví

 • Provoz nemocničních podniků

 • Zdravotnické právo a lékařská etika

 • Řízení vztahu s pacienty a zákazníky

Systém zdravotní péče

 • Koncepty epidemiologie

 • Plánování zdravotní péče

 • Financování a úhrada zdravotní péče

Informace o studiu:

 • 12 - 18 měsíců
 • Čeština
 • On-line
 • 75 000,- Kč
 • 60 ECTS

Knihovna

Studenti mají k dispozici online knihovnu s více než 10.000 odbornými publikacemi, knihami a odbornými pracemi.
1 +
Studentů
Absolvovalo na EIFM studijní program MBA.
1 %
Absolventů
By doporučilo studijní program MBA na EIFM.
1 +
Je průměrný plat absolventa MBA studia na EIFM.

Proč studovat na EIFM

Chceme být vaším průvodcem na jedné z nejvýznamnějších cest, na kterou se ve vašem životě vydáte. Na cestě směřující k vašemu osobnímu růstu, kariérnímu zlepšení a naplnění vašich cílů. V průběhu této vaší cesty budeme dělat vše pro to, abyste naplno rozvíjeli svůj potenciál a ze studia na našem institutu vytěžili co možná nejvíce.

Obecný přehled

Naším cílem je celoživotní vzdělávání. Jsme tu od toho, abychom rozvíjeli naše studenty a poskytovali jim aktuální informace, dovednosti a znalosti, díky kterým ve svém osobním i kariérním životě naplní své cíle a ambice.

Rozvíjíme podnikatelského ducha

Veškeré naše studijní programy jsou koncipovány tak, aby kladly důraz na individualizaci, rozvoj osobní odpovědnosti a podnikatelského ducha, což jsou klíčové vlastnosti, díky kterým získáte jedinečnou zkušenost, jenž vás bude provázet po celý život.

Efektivní výuka

Cílem našeho vzdělávání je připravit absolventy řešit současné ekonomické, environmentální a sociální výzvy, které mají dopad na celou společnost. Poskytujeme proto našim studentům inovativní a relevantní znalosti a know-how, které rozvinou jejich talent a posunout je na vyšší úroveň.

Globální dosah

Cílíme nejen na národní, ale především mezinárodní úroveň poskytovaného vzdělání.  Studenti by měli být vystaveni různým způsobům myšlení a jednání, měli by být otevřeni neustálému vzdělávání a měli by být obeznámeni s celosvětovými obchodními trendy.

Osobní rozvoj

Cílem naší vzdělávací instituce je rozvíjet a podporovat globálně smýšlející jedince, kteří se chtějí stát lídry ve světě podnikání a inovací. Veškeré naše studijní programy jsou zcela flexibilní a cílí na studenty, na jejich teoretické znalosti a následnou praxi.

Kritické myšlení

Dostatek znalostí a jejich kritické hodnocení představuje cestu ke svobodě. Vštěpujeme proto našim studentům dovednosti kritického myšlení a kreativity, které je připraví nejen předvídat, ale hlavně řešit výzvy, kterým budou v dnešním globálním světě nuceni řešit.

Školné

Jste připraveni udělat další krok?

Pokud jste připraveni posunout svou kariéru i osobní život zase o kousek výše a chcete získat vzdělání s inovativním a praktickým přístupem, tak neváhejte!

Cena školného: 75 000,- Kč bez DPH

Školné za studium programu MBA činí 75 000,- Kč bez DPH. Platba může proběhnout jednorázově nebo být rozložena až do 5 bezúročných splátek. Před zahájením studia je vždy nutné uhradit první splátku ve výši 15.000 Kč.
Školné zahrnuje studijní materiály a přístup na všechny semináře či online přednášky pořádané European Institute of Finance & Management.

Sleva 5 %
Pokud se student rozhodne uhradit školné jednorázově ještě před zahájením studia, bude mu na školné dodatečně uplatněna sleva ve výši 5% z ceny školného.

Přijímací řízení

V rámci přijímacího řízení nepodstupujete žádné testy, zkoušky či pohovory. Nutné je pouze splnit studijní podmínky, které jsou v případě studijního programu MBA následující:

 • Ukončené alespoň bakalářské studium,
 • Životopis s dostatečnými údaji o vašem vzdělání, dobrovolnické praxi, pracovních zkušenostech, případně mimoškolních aktivitách,
 • Motivační dopis – V případě, že by přijímací komise měla pochybnosti o přijetí ke studiu, mohou požadovat motivační dopis, který by měl odrážet vaše profesní cíle, silné stránky, zaměření apod.

  V případě zájmu o studium postupujte podle níže uvedených kroků a vydejte se na cestu ke studiu na EIFM.

Reference absolventů

Kariéra

Naše oddělení kariérních služeb je připraveno zajistit pro studenty ty nejlepší příležitosti k rozvoji jejich osobnosti, dovedností a schopností, aby dosáhli té nejlepší pracovní kariéry. V případě zájmu se každý student může na naše oddělení obrátit již během studia, případně po jeho absolvování.

Naši kolegové se podílí nejen na různých aktivitách, díky kterým spojují náš studijní institut s významnými národními i nadnárodními korporacemi, ale také budují partnerství s významnými společnostmi či organizacemi, abychom následně mohli našim studentům nabídnout rozmanité kariérní možnosti.

Pracovníci kariérního oddělení nabízí studentům řadu individualizovaných informací, mezi které lze zařadit například výčet nejlepších zaměstnavatelů, trendy a proces v oblasti nabírání talentů, statistiky průměrných platů a mezd, případně další podnětné informace, které absolventům pomohou vybrat si tu správnou kariérní cestu.

Předměty programu

Strategické řízení ve zdravotnictví

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s osvědčenými a inovativními postupy, které jsou nezbytné pro strategické rozhodování v konkurenčním prostředí zdravotnictví. Předmět nabízí příležitost prozkoumat různé aspekty formulování, monitorování a vedení strategií při zohlednění složitosti struktury a procesů ve zdravotnictví. Reálné projekty zapojují studenty do rozhodování založeného na důkazech a hodnotách, přičemž si uvědomují kulturu, předpisy a dynamickou povahu odvětví.

Řízení nemocničních podniků

Řízení nemocnic a jiných zdravotnických zařízení je bezpochyby podnikatelská činnost. Studenti si musí osvojit národní a mezinárodní zdravotnické techniky a naučit se uplatňovat interkulturní komunikační dovednosti. Tyto kompetence jsou nezbytné pro personální zajištění zdravotnických zařízení, která jsou prokazatelně kvalitní, nákladově konkurenceschopná a mohou efektivně uspokojovat potřeby našich občanů. Předmět zahrnuje teoretické a praktické přístupy způsobem, který zahrnuje osvědčené mezinárodní postupy. Lektoři poskytují studentům dovednosti a odborné znalosti tak, aby se z nich stali efektivní manažeři nemocnic a zdravotnických zařízení.

Personální řízení v nemocnicích

Předmět je zaměřen na studium základní role řízení lidských zdrojů ve zdravotnických organizacích. Aby mohly organizace čelit výzvám trhu, budou muset zlepšit kvalitu poskytovaných služeb, zefektivnit své systémy poskytování klinických služeb a podpory a odpovídajícím způsobem transformovat řízení lidských zdrojů. Úspěch zdravotnických zařízení bude do značné míry záviset na tom, do jaké míry organizace zvládnou problematiku lidí. Tento předmět proto slouží jako komplexní základ pro všechny aspekty plánování, rozvoje a správy lidských zdrojů a je nezbytný jak pro odborníka na lidské zdroje, tak pro liniového manažera.

Řízení informačních systému ve zdravotnictví

Zdravotnictví se ve velké míře spoléhá na informační systémy, které uchovávají informace o pacientech, aby je zdravotníci mohli analyzovat. Předmět proto připravuje studenty na povolání odborníka na informační systémy a učí je vyvíjet a zavádět systémy na podnikové úrovni, které odpovídají potřebám organizace. Studenti, kteří absolvují předmět Informační systémy ve zdravotnictví, využijí své znalosti informačních technologií a správy záznamů k vytvoření vazeb mezi odborníky a správou ve zdravotnictví a odborníky na informační technologie.

Provoz nemocničních podniků

Předmět zaměřený na provoz podniků ve zdravotnictví a nemocnicích vám poskytne nástroje pro analýzu a stanovení strategií pro zlepšení provozní výkonnosti nemocnic a zdravotnických organizací. Zaměřuje se na klíčové koncepty ve čtyřech základních oblastech řízení provozu: analýza procesů, provoz služeb, řízení kvality a řízení zásob. Pozornost bude věnována především klasifikaci nemocnic, požadavkům a standardům nemocnic, různému členění nemocnic, sektorovým schématům vztahů nemocnic, sekci provozního řízení nemocnic a historii vývojových fází nemocnic.

Zdravotnické právo a lékařská etika

Cílem předmětu je seznámit studenty s právní regulací vztahů vznikajících při poskytování zdravotních služeb v České republice. Důraz je kladen na základní podmínky, za kterých lze poskytovat zdravotní služby a na základní práva a povinnosti poskytovatele zdravotních služeb, zdravotnického pracovníka a pacienta. Studenti si osvojí základní práva a povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků, pacientů a dalších subjektů, například pojišťoven nebo dodavatelů. Opomenuta není ani problematika ochrany soukromí pacientů při poskytování zdravotních služeb, která zahrnuje povinnou mlčenlivost poskytovatele zdravotních služeb a striktní pravidla pro nakládání se zdravotnickou dokumentací.

Řízení vztahu s pacienty a zákazníky

Obsahem předmětu je customer relationship management se zaměřením na pacienty v oblasti zdravotnictví a poskytování zdravotnické péče. Studenti získají přehled o principech uspokojování potřeb pacientů a zákazníků, způsobech, jakými lze zvyšovat spokojenost pacientů a kvalitu poskytovaných služeb a také o významu hodnocení pacientů a zákazníků v prostředí zdravotnických zařízení. Opomenuty nebudou ani klíčové faktory, jenž rozhodují o spokojenosti pacienta, komunikace či firemní kultura a její vliv na fungování vztahu s pacienty v rámci zdravotnického zařízení.

Koncepty epidemiologie

V tomto předmětu se studenti seznámí se základními pojmy epidemiologie a budou je aplikovat na různé oblasti veřejného zdraví. Názorně si ukážeme a prakticky vyzkoušíme používání epidemiologie k lepšímu pochopení, charakterizaci a podpoře zdraví na úrovni populace.

Plánování zdravotní péče

Plánování zdravotní péče je jednou z mnoha zásadních povinností, které se zaměstnanci nemocnic či vedoucí pracovníci musí věnovat v rámci svých rolí zdravotnických pracovníků. Současná potřeba všech zdravotnických organizací identifikovat budoucí požadavky na zdravotní péči na strategické úrovni na národní i místní úrovni v rámci budoucích investičních plánů nebyla nikdy důležitější. Předmět představí odborné aspekty plánování péče ve zdravotnických zařízení a poskytne přehledný návod, jak využívat výzkum založený na důkazech ke zlepšení zdravotnického prostředí, osvojí si, jak zvládnout vedení změn, řízení zainteresovaných stran a strategické sladění s cíli organizace při plánování a projektování zdravotnických zařízení.

Financování a úhrada zdravotní péče

Předmět se zaměřuje na lidské, materiální a finanční zdroje v oblasti zdravotnictví. Studenti se seznámí se základními pojmy z oblasti zdravotnictví, dozvědí se o způsobech financování a měření výsledků zdravotní péče či měření produktivity a ekonomické efektivity zdravotnických služeb. Obeznámí se též s principem řízení nákladů a metodikou oceňování zdravotnických výkonů. Cílem předmětu je studentům poskytnout především vědomosti, které budou moci využít v praxi.