O Institutu

O nás

Zkušenosti, tradice a praktický přínos

EIFM se řadí mezi prestižní instituce s dlouholetou tradicí a zkušenostmi, které neustále předáváme dále mezi naše studenty.
Nabízíme nejen bakalářské a magisterské studijní programy, ale také manažerské studium v oblasti podnikání a managementu a vytváříme tak platformu pro výzkum, diskuzi a debaty o široké škále podnikatelských otázek. A to vše distanční formou, abychom vzdělání mohli poskytovat všem v rámci celého světa.

Jdeme nad rámec klasického studia.

Sídlo EIFM se nachází v Nizozemsku, které bylo vyhodnoceno jako nejpodnikavější zemí Evropy na základě počtu dospělých osob, kteří vlastní začínající firmu či jinak budují vlastní podnikání. Vzhledem k této kultuře není pochyb o tom, že zakladatelé EIFM mají podnikání v krvi. Pro studenty, jejichž cílem je rozvíjet se v této oblasti a budovat svou kariéru zaměřenou na business a finance, je proto institut ideální volbou, které nebudou litovat.

Flexibilita a profesionální přístup

Neustálý přístup do studijního systému a nepřetržitý servis a pomoc ze strany profesorů a lektorů zaručují, že se všem našim studentům dostane snadné pomoci v případě pochybností či otázek, které jim vyvstanou v průběhu jejich studia. Díky tomu všichni naši studenti plně porozumí jednotlivým předmětům a vyučované problematice. Flexibilní systém výuky, který na EIFM nabízíme, je tak plně přizpůsoben časovému rozvrhu našich studentů a umožňuje jim skloubit samotné studium s jejich osobní a pracovní aktivitou.

Mezinárodní přesah

EIFM je globální a mezinárodní obchodní institut, zaměřený na vzdělávání ředitelů firem a odborníků v oblasti podnikání. Díky široké nabídce bakalářských, magisterských a postgraduálních programů poskytuje EIFM všechny potřebné manažerské nástroje a dovednosti nezbytné k úspěšnému řízení jakéhokoli oddělení společnosti.

Naše poslání, vize a hodnoty

Naším posláním je rozvíjet globálně smýšlející podnikatelské lídry a inovátory. U našich studentů cílíme na rozvoj jejich efektivity, zodpovědnosti a prohlubování jejich znalostí a inspirujících myšlenek v dialogu s okolním světem. Vytváříme uznávanou a vyvíjející se komunitu, kterou díky našim studijním možnostem tvoří rozmanitá kultura absolventů z více než 100 zemí celého světa.
EIFM si také stanovila 5 základních hodnot, které nám pomáhají dosáhnout našich cílů, a které si každý, kdo se aktivně účastní na fungování našeho institutu musí osvojit. Mezi tyto hodnoty patří spolupráce, cílevědomost, udržitelnost, vizionářství a kreativita.