Naše historie

Naše historie

Historie EIFM

Založení vzdělávací instituce, která by poskytovala praktickou a efektivní výuku s možností studia po celém světě bylo hnacím motorem obou zakladatelů European Institute of Finance & Management. V současné době má naše vzdělávací instituce již více než třicetiletou tradici, během které umožnila přes 20.000 studentům z celého světa rozvíjet svůj talent a nabýt znalosti a dovednosti, díky kterým jsou nyní součástí vyššího managementu těch největších globálních korporací.

Kompletní výukový systém je přizpůsoben aktuálním otázkám globální ekonomiky a především díky odborným přednášejícím a lektorům vytváří vytvářejí podnětné prostředí pro rozvoj dovedností, vedení a rozhodování našich studentů.

0 +
Let na trhu
Naše historie

Historie EIFM

1987

Rok, kdy na naši akademickou půdu vstoupili první studenti. Zahájili jsme výuku prezenčními programy MBA a umožnili tak prvním zájemcům o studium rozvíjet své vzdělání i v postgraduální formě.

1994

V tomto roce jsme otevřeli první studijní programy MBA v rámci dálkového studia. Uvědomovali jsme si, že čas každého z nás je pouze omezený, a proto je třeba s ním nakládat efektivně. Mnoha našim studentům jsme tak otevřeli novou možnost studia, díky které mohli skloubit své pracovní vytížení s rozvíjením svých nabytých dovedností a věnovat se současně jak práci, tak i studiu.

2001

S rostoucím zájmem o postgraduální vzdělávání se pojil také zájem o jiné vzdělávací programy než jen MBA. Několik let jsme tedy pracovali na vytvoření vzdělávacích bloků, které by se vztahovaly jak k doktorskému studiu DBA, ale i bakalářskému studiu MiM. Rozšířili jsme nejen svou základnu odborných přednášejících, ale také jsme získali nově akreditované programy a rozšířili tak naše možností vzdělávání.

2019

Rok 2019 přinesl velké změny. Již před více než 30 lety měli zakladatelé za cíl poskytovat vzdělání co nejvíce dostupné všem studentům z celého světa. Dlouholeté úsilí v tomto směru vyvrcholilo právě v tomto roce, kdy se nám podařilo veškeré námi nabízené studijní programy akreditovat v distanční formě. Ke studiu u nás se tak od roku 2019 mohou přihlásit studenti z celého světa, aniž by za studiem museli cestovat a my jsme od té doby vytvořili síť s absolventy z více než 100 zemí světa.