MBA

  • Úvod
  • Studijní programy
  • MBA

MBA – Strategický management

Základní informace Aby manažeři v budoucnu uspěli, musí rozvíjet zdroje a schopnosti potřebné k získání a udržení výhod na tradičních i nově vznikajících konkurenčních trzích. Způsob, jakým se organizace snaží tuto konkurenční výhodu rozvíjet, představuje podstatu jejich strategie. Studenti se budou zabývat způsoby, jakými si firmy budují a udržují konkurenční postavení a dosahují dlouhodobé ziskovosti. […]
Číst více

MBA – Řízení lidských zdrojů

Základní informace MBA Řízení lidských zdrojů je postgraduální program zaměřený na předávání znalostí a dovedností potřebných k řízení lidí v organizaci. Cílem programu je vzdělávat studenty v oblasti lidských zdrojů, kteří jsou kompetentní zvládat imperativní roli lidských zdrojů ve veřejných i soukromých firmách, organizacích a podnicích. V rámci tohoto programu se studenti učí plánovat, organizovat […]
Číst více

MBA – Podnikání

Základní informace Rostoucí podniky se musí přizpůsobovat environmentálním a technologickým změnám. Tento studijní program připravuje studenty na výzvy spojené se založením a rozvojem podniku v dnešním dynamickém prostředí. Pomůžeme studentům vytvořit rámec pro jejich nový podnik a poskytneme jim dovednosti nezbytné k tomu, aby se stali podnikatelskými lídry. Studenti si osvojí klíčové schopnosti pro úspěch […]
Číst více

MBA – Mezinárodní management

Základní informace S rostoucí globalizací trhů spojenou s revolucí informačních a komunikačních technologií si stále více organizací uvědomuje význam efektivního řízení změn jako základu konkurenční výhody na globálním trhu. Cílem tohoto studijního programu je proto připravit absolventy na pozice ve střední fázi kariéry v organizacích soukromého a veřejného sektoru (i v nevládních organizacích) v mezinárodním […]
Číst více

MBA – Marketing a E-commerce

Základní informace Dnešní obchodní prostředí se neustále vyvíjí. Globalizace, nové informační technologie a nové distribuční kanály mění pohled na marketing a způsob prodeje. Abychom mohli konkurovat v globálním prostředí, musíme získat přístup na nové trhy, vypořádat se s novými konkurenty a hlavně přistupovat k obchodnímu a marketingovému řízení z inovativnější perspektivy. Spotřebitelé jsou stále náročnější […]
Číst více

MBA – Management ve zdravotnictví

Základní informace MBA Management ve zdravotnictví je postgraduální studium, které studentům poskytuje znalosti o systémech zdravotní péče, systémech souvisejících s veřejným zdravotnictvím, sítích nemocnic nebo jiných zdravotnických zařízeních. Studium otevírá řadu pracovních příležitostí v nemocnicích a podnikových firmách souvisejících se zdravotní péčí. Obecně je management ve zdravotnictví (nebo správa zdravotnictví) definován jako “dohled nad funkcemi […]
Číst více

MBA – Management

Základní informace Pokud si chcete prohloubit vzdělání a zvýšit tak své šance na získání skvělého zaměstnání kdekoli na světě, je pro vás studium MBA skvělou volbou. Studijní program je zaměřený na základní management, díky čemuž budete po jeho absolvování připraveni řídit podnik a realizovat různé obchodní strategie. Mimo jiné budete mít také základy finančního řízení, […]
Číst více

MBA – IT Management

Základní informace MBA v oboru řízení informačních technologií je studium, které se zaměřuje na přípravu vedoucích pracovníků ve světě podnikání, kteří jsou nejen zdatní v řízení současných technologií, ale také chápou, jak se přizpůsobit jejich rychlým změnám na pracovišti. Studenti se učí prohlubovat své znalosti v oblasti různých technologií a zaměřují se na inovace jako […]
Číst více

MBA – Finanční management

Základní informace Studijní program MBA zaměřený na finance a finanční management zahrnuje studium analytiky, rozpočtování, organizace a monitorování financí. Vyžaduje dovednosti, jako je důkladné vyhodnocování dat, logická analýza a proaktivní rozhodování. Cílem studijního programu je poskytnout studentům důležité finanční dovednosti a znalosti potřebné k získání vstupních pozic v soukromém průmyslu a veřejném sektoru. Studium seznámí […]
Číst více