5 typů přijímacích otázek na MBA a jak s nimi správně naložit

  • Úvod
  • MBA
  • 5 typů přijímacích otázek na MBA a jak s nimi správně naložit

Přijímací komise pro studium MBA téměř každý rok mění své soubory otázek, a to i proto, aby zabránily plagiátorství minulých esejí, ale za různými “slupkami” se běžně skrývají stejné otázky, které uchazečům kladou odjakživa. Zde je pět běžných typů esejí k přijímacímu řízení MBA a několik tipů, jak se jimi zabývat: 

Typ eseje MBA 1: Kariéra v minulosti a budoucnosti; proč MBA?

Příklad: Jaký je váš názor na studium MBA? Studium MBA je katalyzátorem osobního a profesního růstu. Jak jste v minulosti rostli? Jak hodláte růst ve společnosti, kde v současné době pracujete?

Klíčová slova: Minulost, současnost, budoucnost, kariéra, cíl, pokrok, plán, aspirace, volba, ambice, rozhodnutí, pozice, cíl, záměr, cíl, účel, život, krátkodobý, dlouhodobý.

Odpověď na otázku “proč MBA” musíte pečlivě utvářet podle toho, zda se otázka ptá spíše na vaši minulost: “Co vás vedlo k tomu, že chcete získat titul MBA?”, nebo na vaši budoucnost: “Co budete dělat, až dokončíte studium? Jak vám pomůže titul MBA?” Všimněte si, že otázka má potenciálně pět částí, které pokrývají tři časová období:

  • Jaké zkušenosti vás přivedly k tomuto bodu a k této ambici?
  • Současnost – proč MBA právě teď, v tomto bodě vaší kariéry?
  • Budoucnost – co chcete se svým titulem dělat v krátkodobém a dlouhodobém horizontu?)
  • Proč vůbec MBA? (Proč ne jiný druh magisterského studia nebo doktorát?)
  • Proč zrovna MBA na této škole?

Otázka “proč MBA” se ptá, jak vaše minulost souvisí s vaší budoucností. Musíte ukázat, jak je MBA mostem mezi vaším včerejškem a zítřkem. Minulost, přítomnost a budoucnost můžete prezentovat v libovolném pořadí, ale musíte vykreslit obraz budoucnosti, který se přirozeně opírá o to, co jste dělali předtím, a navíc o titul MBA ze školy, na kterou se hlásíte.

Typ eseje MBA 2: Slabé stránky a neúspěch

Příklad: V rámci své práce se zaměřte na své silné stránky a slabé stránky: Co jste se naučili ze svého nejokázalejšího neúspěchu? 

Klíčová slova: Slabost, poučení, neúspěch, neúspěch, chyba, omezení, kritika, nedostatek, nepřízeň osudu, zpětná vazba, pokazit se, chyba, slabé místo.

Chcete-li s touto otázkou uspět, uvědomte si, že tento typ eseje MBA není nastaven tak, aby zjistil, zda máte slabiny nebo zda jste neuspěli. Každý má slabiny a každý někdy selhal. Pochybuje se o tom, jak jste reagovali, jaký náhled na sebe sama jste získali a jak jste na základě toho rostli. Zkouší se především to, zda máte dostatečný sebepozorovací talent, abyste dokázali najít a přiznat svůj průšvih, a zda máte dostatek nadhledu, abyste o něm dokázali zralým způsobem hovořit.

Přijímací komise MBA chce vědět, zda se snažíte pochopit své vlastní chyby a dokážete o nich otevřeně mluvit a pracovat na nich, nebo zda se je budete snažit skrývat a/nebo z nich obviňovat okolnosti či jiné lidi – což jsou znaky nezralosti a budoucích špatných manažerů. Komise (a vaši budoucí šéfové, partneři a zaměstnanci) vám zpravidla odpustí chyby, kterých se dopustíte, pokud jste dostatečně velcí, abyste za ně převzali odpovědnost, a pokud se z nich rychle poučíte.

Typ eseje MBA 3: Vedení

Příklad: Povězte nám o své nejvýznamnější zkušenosti s vedením a o tom, jakou roli jste v něm hráli. Jak tato zkušenost přispěje ke studijnímu prostředí na EIFM?

Klíčová slova: Vést, motivovat, iniciativa, vliv, vést, řídit, směr, odpovědnost, rozhodnutí, inspirovat, povzbuzovat, moc, ovlivňovat, řídit, organizovat, mentorovat, motivovat.

Vedení (a týmová práce) bude vůdčím tématem každé vaší přihlášky. Přijímací komise MBA se vás v této oblasti ptají nejen proto, aby zjistily, zda máte “ty správné předpoklady” pro vedení, ale také proto, aby zjistily, jak chápete a jak se stavíte k vedení a jak pracujete s lidmi. Součástí toho, že máte ty správné předpoklady, je vědět, co to je. Pouhá zkušenost s vedoucí pozicí ještě nemusí znamenat, že jste v ní byli dobří. Musíte jim ukázat, že rozumíte tomu, co je dobré.

Musíte také prokázat jednoznačnou znalost svého osobního stylu vedení – jak ovlivňujete, motivujete, sankcionujete, inspirujete ostatní k úspěchu a podobně – a preferencí, které jsou základem vašeho přístupu. Ve všech analýzách vedení byste měli projevit respekt k obtížím vedení. Pokud si myslíte, že vedení je snadné, nikdy jste ve skutečnosti nevedli.

Typ eseje MBA 4: Jedinečnost a rozmanitost

Příklad: Jaké jedinečné hodnoty můžete díky svému vzdělání a profesním zkušenostem přinést, abyste obohatili výuku na MBA na EIFM?

Klíčová slova: Přispět, rozmanitost, zkušenosti, znalosti, rozsah, dovednosti, obohatit, talent, odbornost, vliv, odbornost, zázemí, výrazné, vlastnosti, rozmanitost, posílit, rozvíjet, jedinečný.

Zde chce přijímací komise vědět, co ve vašem zázemí, schopnostech, zkušenostech nebo vzdělání vás odlišuje a bude jedinečně cenné pro vaši kohortu a program obecně. Zatímco ostatní eseje mají za cíl zjistit, zda zapadáte do formy MBA, zde se testuje, zda se dokážete vyčlenit z davu.

Řekněme si to takto: v různých jiných esejích a částech přihlášky uchazeči uvádějí důvody, proč by je přijímací komise MBA neměla odmítnout – pokrývají všechny základy a vyhovují potřebným kritériím. Tímto způsobem však komisi neposkytnete přesvědčivý, pozitivní důvod, proč vás přijmout. V tomto typu eseje o MBA hledají důvod, proč říci “ano”. 

Typ eseje MBA 5: Etika a hodnoty

Příklad: Etika a morálka, etika a morálka, etika a morálka: Popište situaci s největší etickou složitostí, které jste čelili ve svém profesním nebo akademickém životě, a jak váš přínos pomohl k jejímu vyřešení.

Klíčová slova: Etika, hodnoty, zásady, normy, ideály, kodex chování, přesvědčení, filozofie, osobní směrnice, integrita, dilema, rozhodnutí, výzva.

Hodnoty jsou in. Po úvěrové krizi, Panama papers a pokračující litanii závažných porušení veřejné důvěry ze strany vedoucích představitelů podniků je podnikatelská etika v centru pozornosti. Obchodní školy sklidily tvrdou kritiku za to, že z nich vycházejí morálně pochybní, sebeobohacující se manažeři. Přijímací týmy na MBA jsou pod tlakem, aby vybíraly lepší typy lidí.

Záludnost eseje MBA zaměřené na etiku spočívá v tom, že každý ví, co jsou dobré hodnoty, a každý tvrdí, že je jejich ztělesněním. A přesto je svět plný intrikánských darebáků. Takže napsat pěknou esej, ve které kroutíte hlavou a nadáváte na obchodní a osobní nemorálnost, podvádění při výběrových řízeních, podvody s pohledávkami, falšování dokumentů, úplatky atd. a zároveň čtenáře ujišťujete o své absolutní věrnosti fair play, dobrému řízení a čestnému jednání, je, prosím, pochopte, pro vaše vyhlídky na přijetí naprosto bezcenné. Řeči jsou levné. 

Zapůsobíte však, pokud dokážete prokázat určité smýšlení o vlastním, jedinečném souboru hodnot a předvést tvrdé důkazy o své oddanosti hodnotám tváří v tvář pokušení a vlastním zájmům.

Předchozí příspěvek
Novější příspěvek