Identifikace a pochopení významu měkkých dovedností

  • Úvod
  • EIFM
  • Identifikace a pochopení významu měkkých dovedností

Ne vždy si na ně můžete sáhnout, ale určitě je ucítíte. Měkké dovednosti existují; ve skutečnosti jsou všude kolem nás a prostupují životem na pracovišti i mimo něj.

Co přinášejí měkké dovednosti do podnikání?

Měkké dovednosti jsou dnes považovány za natolik důležité pro snahu o obchodní úspěch, že se je někteří dokonce pokusili měřit penězi. Například podle výzkumu společnosti Development Economics, který byl proveden v rámci kampaně pro zaměstnavatele podporované společnostmi, mezi něž patří i Barclays, mají pro britskou ekonomiku každoročně hodnotu 88 miliard liber. Jak se to ale měří? Studie uvádí, že pokud se ve společnosti projeví nedostatek měkkých dovedností, zvýší se provozní náklady a může dojít ke zpoždění uvedení nových produktů nebo služeb na trh. V podnicích zaměřených na spotřebitele to může mít také negativní dopad na loajalitu zákazníků a schopnost organizace dodržovat standardy kvality.

Studie byla zadána zaměstnavateli, protože chtějí, aby se na pracovišti projevovala vyšší úroveň měkkých dovedností. Toto přání se potvrdilo i s konkrétním odkazem na svět postgraduálního podnikového vzdělávání. Zatímco účastníci fóra zaměstnavatelů, které v roce 2014 uspořádal akreditační orgán AMBA, nesnižovali význam tradičních technických schopností nebo “tvrdých” dovedností – nezbytných pro efektivní výkon manažerských povinností – ty se nyní očekávají a často i předpokládají. Měkké dovednosti jsou naopak tím, co lidi odlišuje.

Měkké dovednosti jako charakterové vlastnosti

Pokud jde o krizové situace, lze na měkké dovednosti v podstatě pohlížet jako na charakterové vlastnosti. Jsou víc než jen schopností, kterou získáte prostřednictvím výuky a praktického použití, ale ovlivňují vaši osobnost – v dobrém i zlém.

V podnikání se často stává, že když organizací otřese nějaký skandál, pozornost se obvykle poměrně rychle obrátí k charakterovým vlastnostem zúčastněných osob. Pro ty, kteří mají ambice v budoucnu vést společnosti, a pro ty, kteří mají odpovědnost za jejich přípravu, je proto věnování náležité pozornosti charakterovým vlastnostem velmi důležité. Lidé si uvědomují, že je třeba začít investovat do charakteru.

S tímto potenciálním dopadem, který máme pevně na paměti, je důležité přesně určit, jaké oblasti charakteru máme na mysli, když mluvíme o měkkých dovednostech.

Seskupení oblastí měkkých dovedností

Abychom lépe pochopili, co máme na mysli pod pojmem měkké dovednosti, musíme definovat jejich jednotlivé okruhy.

Pokud jde o vlastnosti požadované těmi, kdo zaměstnávají absolventy MBA, společnost QS každoročně měří poptávku po měkkých dovednostech ve čtyřech širokých oblastech – tyto oblasti zahrnují vůdčí, komunikační a mezilidské dovednosti a také strategické myšlení.

Zajímavé je, že právě tyto čtyři dovednosti (z celkem 15 dovedností a schopností) jsou mezi zaměstnavateli, kteří odpověděli na nejnovější celosvětový průzkum zaměstnavatelů QS, nejžádanější. Na prvním místě tohoto seznamu se umístily komunikační a interpersonální dovednosti, před strategickým myšlením a vůdčími schopnostmi na třetím, resp. čtvrtém místě. Mezi atributy, které zaměstnavatelé MBA nechali v závěsu za tímto přívalem měkkých dovedností, patří finanční a IT dovednosti, marketing a dokonce i relevantní zkušenosti.

Žádná z těchto dovedností však nenašla svou důležitost odpovídající průměrné úrovni spokojenosti, kterou měli zaměstnavatelé rovněž uvést v souvislosti se svými nedávnými zaměstnanci. 

Předchozí příspěvek
Novější příspěvek