Ženy na vedoucích pozicích a studium MBA

  • Úvod
  • EIFM
  • Ženy na vedoucích pozicích a studium MBA

Dlouhá léta bylo téměř nemožné slyšet o ženách na vedoucích pozicích. Zdálo se, že tato neviditelná bariéra bránící ženám ve výstupu na vrchol trápí ženy po celém světě a téměř ve všech profesních odvětvích. V posledních letech však tato bariéra začala vykazovat skutečné trhliny a řada žen ve vedení a na vedoucích pozicích dokazuje, že skutečně existují způsoby, jak se přes překážky do vedoucích pozic dostat, a hlavně jak na takových pozicích být úspěšná.

Jak tedy může studium MBA ženám pomoci nejen překonat překážky, ale také zajistit, že když se dostanou na vedoucí pozici, mohou tam pohodlně zůstat? Ženy častěji zastávají nejisté pozice, a tudíž je u nich vyšší riziko neúspěchu – buď proto, že jsou jmenovány do vedení organizací, které se nacházejí v krizi, nebo proto, že se jim nedostává zdrojů a podpory potřebných pro úspěch. Zde přicházejí ke slovu silné profesní vztahy, nezlomná sebedůvěra a odvaha jednat podle toho, co víte – to vše jsou prvky, které lze získat a/nebo posílit účastí v programu MBA.

Vytvoření podpůrné sítě

Ačkoli studium MBA nemůže zaručit otevřené dveře do vedení společnosti, rozhodně může vytvořit příležitosti, jak na tyto dveře alespoň zaklepat a začít se dívat na to, co je možné. Silné podpůrné sítě a smysluplné vazby, které se vytvářejí při studiu programu MBA, jsou absolventy často uváděny jako jeden z nejcennějších prvků programu.

Budování sebedůvěry

Vedle neocenitelné podpory silné profesionální podpůrné sítě je pro vyhnutí se bariérám vtsupu zásadní budování sebedůvěry. Naštěstí se zdá, že budování sebedůvěry je běžnou výhodou, které se absolventi programu MBA těší. Klíčovým výsledkem studia MBA pro mnoho žen je, že potvrzuje jejich dovednosti a zkušenosti, a dodává jim tak sebedůvěru, kterou potřebují, aby se mohly prosadit v rámci své organizace. V praktické rovině dávají pracovní úkoly, které jsou často nedílnou součástí studia MBA, účastnicím příležitost zvýšit svůj profil v rámci organizace tím, že se stanou odbornicemi nebo zastánkyněmi konkrétních otázek, a tím formují směr, kterým se chtějí ubírat.

Proces debatování a učení se se skupinou kolegů, mimo tlak pracovního prostředí, může mnoha ženám nesmírně zvednout sebevědomí. Nejde jen o získávání znalostí, ale o to, abyste pochopili, jak chcete být vnímáni ve své další roli, a získali dovednosti a sebedůvěru k hledání další výzvy.

Krok vzhůru

Někdy je budování sebedůvěry jen otázkou jemného pošťouchnutí, které říká: “Dokážeš to!”. Jedním z největších problémů, kterým ženy čelí ve vyšších manažerských a výkonných funkcích, je marginalizace – až příliš často je v takových týmech pouze jedna nebo dvě ženy, a tak trvale působí jako menšina. V posledním desetiletí došlo ke zdravému nárůstu počtu žen, které se účastní programů MBA, a tak nyní tvoří kritickou masu účastníků. Vzniká tak solidní prostředí, kde mají ženy možnost zapojit se do spolupráce s kolegy, kteří čelí podobným výzvám jako ony, mohou mnohem intenzivněji komunikovat s muži působícími na podobných úrovních a mohou se aktivně učit, jak se tvůrčím způsobem prosadit v podnikatelském prostředí.

Vyzbrojeny posílenými podpůrnými sítěmi a vztahy, hlubší vírou v sebe sama a zdravou dávkou toho, že si prostě jdou za tím, co opravdu chtějí, jsou ženy na vedoucích pozicích schopny udělat velký pokrok díky tomu, co získaly a naučily se během studia MBA.

Předchozí příspěvek
Novější příspěvek