Proč studovat MBA?

Většina lidí se pro studium MBA rozhodne po zralé úvaze a pečlivém plánování.

Když budeme postupovat v seznamu důvodů “pro” a “proti” zápisu do studia, jeden povzbudivý bod, který stojí za zaznamenání, je pokračující dynamika trhu práce MBA. Mezi lety 2015 a 2016 vzrostl počet příležitostí pro absolventy po celém světě o 13 %, což není daleko od dlouhodobého průměru 15 %, který je zaznamenán ve výročních zprávách QS od roku 1990.

Vždy je užitečné udělat si představu o tom, proč se lidé rozhodují pro studium MBA místo jiných forem podnikatelského vzdělání nebo odborné kvalifikace. Abychom vám pomohli s kontrolou “pro”, uvádíme sedm nejčastějších důvodů, proč se uchazeči rozhodli pro studium MBA, a to na základě odpovědí uvedených v průzkumu QS mezi uchazeči.

  1. Urychlení kariéry a změna zaměstnání

Není žádným překvapením, že většina uchazečů usilujících o studium MBA se hlásí proto, že chtějí zlepšit své kariérní vyhlídky. Více než 63 % respondentů průzkumu mezi uchazeči QS to zvolilo jako hlavní motivaci, přičemž 58 % z nich uvedlo jako svůj bezprostřední kariérní cíl po získání titulu MBA manažerskou nebo vedoucí pozici.

Změna kariéry po absolvování studia MBA se rovněž jeví jako rostoucí trend, ať už záměrný, či nikoli. Na pomyslné škále se 40 % uchazečů rozhodlo pro studium MBA, protože chtějí změnit odvětví, ve kterém pracují, svou pracovní funkci, místo, kde pracují, nebo kombinaci těchto tří faktorů. Lékař si může udělat titul MBA, aby méně vykonával praxi a místo toho se věnoval administrativě na úrovni vyššího managementu. Někdo, kdo pracuje v oblasti podnikových financí, může využít titul MBA, aby přešel do investičního bankovnictví.

V případech, kdy je ekonomika nebo podnikání narušeno, může kvalifikace MBA poskytnout studentům větší flexibilitu tím, že jim otevře více možností.

  1. Získání nových dovedností

Titul MBA prošel v posledních několika desetiletích určitou proměnou, protože špičkové obchodní školy přetvářejí své studijní programy podnikového managementu, aby obsah kurzů vyladily podle vyvíjejících se požadavků zaměstnavatelů i globální ekonomiky. V minulosti se studium MBA zaměřovalo spíše na tvrdé dovednosti a kvantitativní analýzu v oblastech, jako je provoz a finance, a absolventi byli “vnímáni jako úředníci krátkozrace zaměření na data“.

Čtyři dovednosti, na které dnešní zaměstnavatelé v rámci MBA kladou zvláštní důraz, jsou: interpersonální, vůdčí, strategické myšlení a komunikační dovednosti. Pro 59 % uchazečů, kteří uvedli, že chtějí získat nové dovednosti, je potěšující, že právě špičkové obchodní školy se zaměřují na výuku toho, co je relevantní a po čem je poptávka. Absolventi MBA, kteří dnes nastupují do zaměstnání, budou pravděpodobně lépe vybaveni jako lídři, komunikátoři a obchodní stratégové, protože mají rozvinutý soubor měkkých dovedností.

  1. Zvyšování platového potenciálu a návratnosti investic

Studenti si přirozeně přejí návratnost své investice, přesto méně než třetina (30 %) respondentů z řad uchazečů o studium MBA uvedla jako hlavní důvod pro studium MBA zvýšení platu. Plat je stále hnacím motorem, protože uchazeči chtějí návratnost investice, ale do hry hodně vstupují osobní hodnoty. Lidé chtějí pracovat pro společnosti, které obdivují a s nimiž sdílejí stejné hodnoty.

Výpočet finanční stránky návratnosti investice do studia MBA není přesná věda a závisí na mnoha faktorech, jako je například mzda, které se vzdáte, když kvůli studiu opustíte stávající zaměstnání, náklady na program MBA, který si nakonec vyberete, poměřované s platem, kterého jako absolvent dosáhnete.

Podle průzkumu společnosti QS z roku 2020, který se týkal návratnosti investic do studia MBA, má velká většina uchazečů po ukončení studia vyšší plat. Například v Severní Americe se studentům náklady na prezenční studium vrátí v průměru za 44 měsíců. V Evropě, kde jsou programy často o celý rok kratší než jejich severoamerické ekvivalenty, toto číslo klesá na 30 měsíců. Na základě rozsáhlé analýzy se průměrný nárůst platu před ukončením studia MBA u studentů prezenčního studia v Evropě pohybuje na úrovni 84 %, zatímco v Severní Americe to bylo 75 %. Při zvažování návratnosti investice do studia MBA je opět důležité zohlednit rozdílnou délku programu a profily tříd v těchto dvou regionech.

  1. Zahájení vlastního podnikání

Přibližně 31 % uchazečů se pro studium MBA rozhodlo proto, že uvažují o založení vlastního podniku a rádi by si osvojili podnikatelské znalosti, aby byli schopni svůj projekt s určitou mírou jistoty zahájit. Specializace na podnikání nabízí mnoho špičkových obchodních škol a zdá se, že stále více institucí vychází vstříc poptávce studentů budováním inovačních center a laboratoří pro začínající podniky, kde mohou odborníci poskytovat podporu a poradenství a kolegové mohou provádět brainstorming.

  1. Nejlepší obchodní školy a rozvíjení profesní sítě

Polovina uchazečů uvádí budování profesní sítě mezi hlavními důvody, proč se hlásí na MBA, což je motiv pravděpodobně opravdu velmi prozíravý. Odhaduje se, že až 85 % dnešních pracovních míst je obsazováno prostřednictvím networkingu. Většina, ne-li všechny obchodní školy, rozumně propagují velikost své sítě absolventů a na svých internetových stránkách ji uvádějí jako klíčový prodejní argument. Samozřejmě platí, že čím elitnější obchodní škola, tím prestižnější síť.

  1. Šance něco změnit v rámci organizace

Existují společnosti a organizace, které jsou ochotny částečně nebo plně sponzorovat studium MBA svých zaměstnanců. Formáty programů MBA na částečný úvazek, online a pro výkonné pracovníky umožňují studentům souběžně pracovat a studovat. Mnohé z toho, co se naučí v učebně, lze pak okamžitě uplatnit na pracovišti, což uchazečům umožňuje ovlivnit chod podniku již v prvním týdnu (s pravděpodobným souhlasem vyššího vedení).

Samozřejmě, že ne všichni studenti, kteří chtějí něco změnit ve své organizaci, jsou sponzorováni svými zaměstnavateli – mnozí z nich se financují sami. Kvalifikace MBA může být prostředkem k získání povýšení nebo k rozvoji a zdokonalení odborných znalostí do té míry, že urychlí rozvoj podniku.

  1. Vzdělávací hodnota kvalifikace MBA a seberozvoj

Seberozvoj a vzdělávací hodnota kvalifikace MBA jsou důležité pro velkou většinu z nás. V průzkumu mezi uchazeči o studium jsou to hlavní motivační faktory pro 28 % uchazečů. Titul MBA není jen kvalifikace na papíře, ale celá zkušenost studenta; dovednosti a nové informace, které se naučil, lidé a vyučující, které na své cestě potkal, vztahy a znalosti, které mohou v krátkodobém horizontu nabídnout kariérní výhody a které mohou přispět k úspěchu absolventa MBA i v průběhu celého života.

Předchozí příspěvek
Novější příspěvek