Vyjednávání: jste připraveni se zeptat?

  • Úvod
  • EIFM
  • Vyjednávání: jste připraveni se zeptat?

Někteří studenti MBA zahájili druhou polovinu roku dvoudenním online kurzem vyjednávání s profesionálem v oboru Paulem Kinzelou. Aniž bychom chtěli budoucím uchazečům o titul MBA na EIFM brát určité iluze o této oblasti, přednáška okamžitě vtáhla všechny účastníky do světa barvitých příběhů a případových studií a ukázala jim nejen ty pozitivní, ale také stinné stránky.

Studenti si z přednášky odnesli jakousi “příručku”, která jim pomůže při realizaci úspěšných jednání v jejich kariéře budoucích globálních lídrů. Navíc byla celá přednáška samozřejmě podpořena nejmodernější behaviorální teorií a studenti tak díky tomu získali ucelené poznatky vztahující se k vyjednávání a obecně jednání s lidmi.

A jaké byly reakce studentů na uskutečněnou přednášku? „Nikdy bych nečekal, že jednou z lekcí úspěšného vyjednávání bude “být laskavý”. Dalším důležitým bodem bylo projevovat pokoru. Když si však vzpomenu na nejúspěšnější jednání z mého vlastního života, všechna byla založena na základech důvěry. Právě ty podporovaly touhu po vzájemné spolupráci namísto snahy “přetáhnout” toho druhého. I má nejúspěšnější obchodní jednání vykazovala tyto vlastnosti. Byl jsem proto velice překvapen a obohacen informacemi, které se mi ze strany Paula dostaly.“ popsal jeden ze studentů v rámci hodnocení online semináře.

Ženský vhled

O vyjádření k přednášce jsme požádaly také ženskou účastnici, abychom měli pohled na vyjednávání a přednášku na toto téma vyhodnocenou z obou stran. „Jako ženě, která čelí profesnímu prostředí potenciálně ovládanému muži, se mi stává naprosto jasným, jak důležité je znát a být přesvědčena o svých “cílových podmínkách” při jakémkoli vyjednávání. Začala jsem si také uvědomovat, jak je důležité mít při vyjednávání globální pohled.“ říká jedná z účastnic.

Mnozí čtenáři si jistě vzpomenou na statistiku, kterou původně prezentovala společnost Hewlett Packard. Ta uváděla, že muži se ucházejí o pracovní místo, pokud splňují 60 % kvalifikačních předpokladů, zatímco ženy se ucházejí pouze tehdy, pokud jich splňují 100 %. Jsme však toho názoru, že to nemusí nutně svědčit o nedostatku sebevědomí žen. Spíše je to odrazem společensky podmíněné tendence žen pilně dodržovat “to, co se zdá být pravidly” ve srovnání s muži.

Na závěr přednášky studentům Paul ještě připomněl něco, na co se musíme v oblasti podnikání všichni soutředit.

„V PODNIKÁNÍ I V ŽIVOTĚ NIKDY NEDOSTANEME TO, O CO NEJSME PŘIPRAVENI POŽÁDAT.“

My ze strany institutu děkujeme Paulovi za obohacující seminář pro naše studenty a doufáme, že se brzy můžeme těšit na další milá setkání, které naše studenty obohatí zase trochu jiným směrem.

Předchozí příspěvek
Novější příspěvek